viernes, 10 de febrero de 2012

Máis de 150 traballos están xa en marcha no Premio Luís Freire

Conclúe a primeira fase do certame de investigación para escolares convocado polos Museos Científicos Coruñeses. A participación no Premio Luís Freire 2012 bate a marca nos 14 anos de historia do premio.

Na primeira fase do Premio Luís Freire, finalizada o 30 de xaneiro, recibíronse 187 preguntas ás que os estudantes deben dar resposta mediante a experimentación ou o traballo de campo. Trátase do maior número de preguntas recibidas nas 14 convocatorias celebradas deste concurso.

De todas as preguntas recibidas, 153 foron seleccionadas para pasar á segunda fase. Así, agora escolares dunha vintena de localidades galegas do catro provincias deben desenvolver as súas investigacións e presentar os traballos antes do 10 de maio. Á final, que se celebrará o 9 de xuño, concorrerán as cinco mellores investigacións.

==========

Más de 150 trabajos están ya en marcha en el Premio Luis Freire

Concluye la primera fase del certamen de investigación para escolares convocado por los Museos Científicos Coruñeses. La participación en el Premio Luis Freire 2012 bate el récord en los 14 años de historia del premio.

En la primera fase del Premio Luis Freire, finalizada el 30 de enero, se recibieron 187 preguntas a las que los estudiantes deben dar respuesta mediante la experimentación o el trabajo de campo. Se trata del mayor número de preguntas recibidas en las 14 convocatorias celebradas de este concurso.

De todas las preguntas recibidas, 153 fueron seleccionadas para pasar a la segunda fase. Así, ahora escolares de una veintena de localidades gallegas de las cuatro provincias deben desarrollar sus investigaciones y presentar los trabajos antes del 10 de mayo. A la final, que se celebrará el 9 de junio, concurrirán las cinco mejores investigaciones.

martes, 10 de enero de 2012

O XIV Premio Luis Freire busca novos talentos científicos entre os estudantes galegos de secundaria

O “Luis Freire” é un premio de investigación que reta aos estudantes galegos de secundaria a demostrar a súa creatividade científica. Convocado polos Museos Científicos Coruñeses e El Corte Inglés, en colaboración coa Asociación de Amigos da Casa das Ciencias, busca fomentar o interese pola ciencia e a formación en actitudes científicas.

O primeiro paso que os estudantes deben dar para participar é formularse unha pregunta á que desexen dar resposta, relacionada con feitos e procesos da vida cotiá, da súa contorna máis inmediata. Despois, co asesoramento dun profesor, deberán deseñar a investigación cientifica que lles permita obter resultados e conclusións.

Os escolares que desexen participar teñen ata o próximo 30 de xaneiro para enviar as súas preguntas. Posteriormente, os admitidos terán 3 meses para desenvolver os seus traballos. A fase final terá lugar na Domus o 9 de xuño de 2012, e a ela concorrerán os cinco mellores traballos seleccionados.

Na XIV edición do “Luis Freire”, o primeiro premio consiste nunha viaxe a Atapuerca (con visitas ao Museo da Evolución Humana de Burgos, ás escavacións arqueolóxicas e aos talleres que levan a cabo os investigadores) e un cheque-regalo de El Corte Inglés para o profesor. A viaxe terá lugar os días 29 e 30 de xuño e 1 de xullo de 2012.

O Premio Luis Freire de Investigación Científica para Escolares naceu en 1999 como unha iniciativa dos Museos Científicos Coruñeses para fomentar o interese pola ciencia e a formación en actitudes científicas. Creado en memoria do botánico galego, premia aos participantes que se distinguen pola orixinalidade e o rigor das súas investigacións, que demostran sentido crítico, curiosidade e constancia.

Máis información: Como participar (bases e boletín de inscrición)
Necesitas axuda? Consulta calquer dúbida en educacion@casaciencias.org

==========

El XIV Premio Luis Freire busca nuevos talentos científicos entre los estudiantes gallegos de secundaria

El “Luis Freire” es un premio de investigación que reta a los estudiantes gallegos de secundaria a demostrar su creatividad científica. Convocado por los Museos Científicos Coruñeses y El Corte Inglés, en colaboración con la Asociación de Amigos de la Casa de las Ciencias, busca fomentar el interés por la ciencia y la formación en actitudes científicas.

El primer paso que los estudiantes deben dar para participar es hacerse una pregunta relacionada con hechos y procesos de la vida cotidiana, de su entorno más inmediato. Después, con el asesoramiento de un profesor, deberán diseñar la investigación cientifica que les permita obtener resultados y conclusiones.

El Premio Luis Freire de Investigación Científica para Escolares nació en 1999 como una iniciativa de los Museos Científicos Coruñeses para fomentar el interés por la ciencia y la formación en actitudes científicas. Creado en memoria del botánico gallego, premia a los participantes que se distinguen por la originalidad y el rigor de sus investigaciones, que demuestran sentido crítico, curiosidad y constancia.

Los escolares que deseen participar tienen hasta el próximo 30 de enero para enviar sus preguntas. Posteriormente, los admitidos tendrán 3 meses para desarrollar sus trabajos. La fase final tendrá lugar en la Domus el 9 de junio de 2012 y a ella concurrirán los cinco mejores trabajos seleccionados.

En la XIV edición del “Luis Freire”, el primer premio consiste en un viaje a Atapuerca (con visitas al Museo de la Evolución Humana de Burgos, a las excavaciones arqueológicas y a los talleres que llevan a cabo los investigadores) y un cheque-regalo de El Corte Inglés para el profesor. El viaje tendrá lugar los días 29 y 30 de junio y 1 de julio de 2012.

El Premio Luis Freire de Investigación Científica para Escolares nació en 1999 como una iniciativa de los Museos Científicos Coruñeses para fomentar el interés por la ciencia y la formación en actitudes científicas. Creado en memoria del botánico gallego, premia a los participantes que se distinguen por la originalidad y el rigor de sus investigaciones, que demuestran sentido crítico, curiosidad y constancia.


Más información: Cómo participar (bases y boletín de inscripción)
¿Necesitas ayuda? Consulta cualquier duda en educacion@casaciencias.org