martes, 10 de enero de 2012

O XIV Premio Luis Freire busca novos talentos científicos entre os estudantes galegos de secundaria

O “Luis Freire” é un premio de investigación que reta aos estudantes galegos de secundaria a demostrar a súa creatividade científica. Convocado polos Museos Científicos Coruñeses e El Corte Inglés, en colaboración coa Asociación de Amigos da Casa das Ciencias, busca fomentar o interese pola ciencia e a formación en actitudes científicas.

O primeiro paso que os estudantes deben dar para participar é formularse unha pregunta á que desexen dar resposta, relacionada con feitos e procesos da vida cotiá, da súa contorna máis inmediata. Despois, co asesoramento dun profesor, deberán deseñar a investigación cientifica que lles permita obter resultados e conclusións.

Os escolares que desexen participar teñen ata o próximo 30 de xaneiro para enviar as súas preguntas. Posteriormente, os admitidos terán 3 meses para desenvolver os seus traballos. A fase final terá lugar na Domus o 9 de xuño de 2012, e a ela concorrerán os cinco mellores traballos seleccionados.

Na XIV edición do “Luis Freire”, o primeiro premio consiste nunha viaxe a Atapuerca (con visitas ao Museo da Evolución Humana de Burgos, ás escavacións arqueolóxicas e aos talleres que levan a cabo os investigadores) e un cheque-regalo de El Corte Inglés para o profesor. A viaxe terá lugar os días 29 e 30 de xuño e 1 de xullo de 2012.

O Premio Luis Freire de Investigación Científica para Escolares naceu en 1999 como unha iniciativa dos Museos Científicos Coruñeses para fomentar o interese pola ciencia e a formación en actitudes científicas. Creado en memoria do botánico galego, premia aos participantes que se distinguen pola orixinalidade e o rigor das súas investigacións, que demostran sentido crítico, curiosidade e constancia.

Máis información: Como participar (bases e boletín de inscrición)
Necesitas axuda? Consulta calquer dúbida en educacion@casaciencias.org

==========

El XIV Premio Luis Freire busca nuevos talentos científicos entre los estudiantes gallegos de secundaria

El “Luis Freire” es un premio de investigación que reta a los estudiantes gallegos de secundaria a demostrar su creatividad científica. Convocado por los Museos Científicos Coruñeses y El Corte Inglés, en colaboración con la Asociación de Amigos de la Casa de las Ciencias, busca fomentar el interés por la ciencia y la formación en actitudes científicas.

El primer paso que los estudiantes deben dar para participar es hacerse una pregunta relacionada con hechos y procesos de la vida cotidiana, de su entorno más inmediato. Después, con el asesoramiento de un profesor, deberán diseñar la investigación cientifica que les permita obtener resultados y conclusiones.

El Premio Luis Freire de Investigación Científica para Escolares nació en 1999 como una iniciativa de los Museos Científicos Coruñeses para fomentar el interés por la ciencia y la formación en actitudes científicas. Creado en memoria del botánico gallego, premia a los participantes que se distinguen por la originalidad y el rigor de sus investigaciones, que demuestran sentido crítico, curiosidad y constancia.

Los escolares que deseen participar tienen hasta el próximo 30 de enero para enviar sus preguntas. Posteriormente, los admitidos tendrán 3 meses para desarrollar sus trabajos. La fase final tendrá lugar en la Domus el 9 de junio de 2012 y a ella concurrirán los cinco mejores trabajos seleccionados.

En la XIV edición del “Luis Freire”, el primer premio consiste en un viaje a Atapuerca (con visitas al Museo de la Evolución Humana de Burgos, a las excavaciones arqueológicas y a los talleres que llevan a cabo los investigadores) y un cheque-regalo de El Corte Inglés para el profesor. El viaje tendrá lugar los días 29 y 30 de junio y 1 de julio de 2012.

El Premio Luis Freire de Investigación Científica para Escolares nació en 1999 como una iniciativa de los Museos Científicos Coruñeses para fomentar el interés por la ciencia y la formación en actitudes científicas. Creado en memoria del botánico gallego, premia a los participantes que se distinguen por la originalidad y el rigor de sus investigaciones, que demuestran sentido crítico, curiosidad y constancia.


Más información: Cómo participar (bases y boletín de inscripción)
¿Necesitas ayuda? Consulta cualquier duda en educacion@casaciencias.org